Jak to działa? - 3 proste kroki

1

ZGŁOŚ ZAPYTANIE O TRANSPORT

Aby korzystać z eSPED nie musisz ściągać aplikacji, wystarczy, że prześlesz do nas wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres esped@esped.pl , a w odpowiedzi otrzymasz unikalny login i hasło do swojego konta. Do wyboru masz dwie możliwości otrzymywania ofert na zapytania transportowe. Pierwsza tylko od wskazanych przez Ciebie przewoźników, których powiązałeś ze swoim kontem. Druga od wszystkich przewoźników z OTWARTEJ BAZY PRZEWOŹNIKÓW.

2

WYBIERZ NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ – LICYTACJA W DÓŁ

Podając parametry ładunku, relację, czas do zamknięcia licytacji każdy podwykonawca, którego powiążesz ze swoim kontem może wziąć udział w licytacji. Sam decydujesz, kiedy i czy w ogóle chcesz korzystać z bazy nowych przewoźników. W chwili wysłania zapytania, przewoźnicy otrzymują mailowo powiadomienie o nowej licytacji.

3

FINALIZUJ ZLECENIE

Jeśli uznasz, że licytacja przebiegła prawidłowo, wygrywający automatycznie ma możliwość pobrania zlecenia, wysłania awizacji, a po rozładunku listu przewozowego i faktury. Niezależny komunikator wbudowany w system umożliwia przesyłanie wiadomości, załączników i video rozmowy .
Analizy i Raporty pokażą Ci jak Twój przewoźnik licytuje, jak duże rozbieżności występują pomiędzy najdroższą, a najniższą ofertą. Jak zmieniają się ceny w czasie itd.
Mając takie narzędzie możesz dokładniej planować koszty transportu na przyszłość.

Kompleksowy program dla
LOGISTYKÓW

wycena transportu, komunikacja, baza dokumentów

DOŁĄCZ DO NAS

Zamawiasz transport, zlecasz ładunki?

Rzetelna wycena frachtów

DOŁĄCZ DO NAS

Bezpieczeństwo

Przejrzystość zawieranych transakcji

DOŁĄCZ DO NAS

Zlecasz ładunki, potrzebujesz wyceny?
Nie masz czasu na negocjacje z przewoźnikami?

Komunikuj się na platformie eSPED
Dzięki naszemu programowi Twoi podwykonawcy zyskają możliwość
licytowania ofert bez angażowania Twojego czasu.

DODATKOWO ZYSKUJESZ

  • program do wystawiania zleceń
  • program do licytacji
  • program do przesyłania i przechowywania dokumentów
  • archiwizację zapytań i ofert
  • analizę kosztów, generowanie raportów
Czytaj więcej

eSPED to nowe możliwości planowania i wyceniania transportu w Twojej firmie.

1. Skraca dystans pomiędzy Tobą, a dowolną liczbą przewoźników bez konieczności wysyłania e-maili i wykonywania mnóstwa telefonów.

2. Jeden formularz do zapytania i zlecenia eliminuje powtórne wpisywanie tych samych danych.

3. Zmiany widoczne dla wszystkich w jednym czasie. Możliwość natychmiastowej reakcji na oferty konkurencji.

4. Automatyczne powiadamianie o nowych ofertach.

5. Program do licytacji zapytań transportowych, automatycznego wystawiania zleceń, faktur, tworzenia analiz i raportów, możliwość przechowywania dokumentów transportowych.

Nowość w ofercie - moduł SaaS

Do naszej oferty dołączamy nowość w dziedzinie raportów - moduł SaaS.
W sprawie szczegółowej oferty skontaktuj się z nami

Generator raportów z prac i realizowanych procesów

Za pomocą tego modułu możliwe będzie wygenerowanie szczegółowych raportów dotyczących każdego z partnerów, zarówno zleceniodawców jak i przewoźników. Dotyczyć to będzie takich zagadnień jak uczestnictwo w projektach, czasochłonność prac...

Czytaj więcej

Raporty rentowności

Dodatkowa odpłatna usługa udostępniona w formule SaaS, skierowana jest do firm zlecających usługi firmie SDS: Za pomocą tego submodułu możliwe będzie wygenerowanie szczegółowych raportów dotyczących każdego z realizowanych zleceń...

Czytaj więcej

Za pomocą tego modułu możliwe będzie wygenerowanie szczegółowych raportów dotyczących każdego z partnerów, zarówno zleceniodawców jak i przewoźników. Dotyczyć to będzie takich zagadnień jak uczestnictwo w projektach, czasochłonność prac, uwagi do realizacji zadań itp.
Stworzony na potrzeby tej usługi algorytm neuronowy będzie analizował pozyskane dane i generował ocenę efektywności danego pracownika jak również badał rozwój jego kompetencji w czasie. Dzięki temu kadra zarządzająca firmy, współpracująca z Wnioskodawcą, będzie mogła efektywniej zarządzać swoją firmą i lepiej wpływać na realizowane przez siebie usługi, gdyż będzie istniała możliwość dokonywania ocen pracy poszczególnych pracowników, porównywania efektywności pracy z innymi pracownikami, czy tez ocena progresu rozwoju kompetencji. Taki mechanizm umożliwi również lepszą selekcję pracowników do określonych zleceń, o wysokim priorytecie wykonalności, wybierając do zlecenia najlepszych pracowników. W trakcie realizacji określonych projektów zarówno SDS, jak i partner będą mieli możliwość wnoszenia ewentualnych uwag do postępów prac. Dzięki temu partner będzie dysponował rzetelną oceną satysfakcji z pracy konkretnych pracowników, co będzie stopniowo zwiększać wydajność jego działania. Dodatkową moduł, będzie analizował zaangażowanie czasowe danego pracownika poświęcone na dane zadanie. Na podstawie ilości operacji wykonywanych do danego zlecenia, kadra zarządzająca będzie miała możliwość zweryfikowania ile dany pracownik otrzymał zleceń, w jakim czasie od otrzymania podjął kontakt, zaplanował zlecenie, potwierdzał zgodnie z planem zlecenie, weryfikować czy założenia etapów realizacji wysyłki były realne i wykonane zgodnie z planem, porównanie tego na tle innych pracowników oraz wyników ekonomicznych. Dzięki tej usłudze w prosty sposób będzie można określić gdzie jest najwięcej problemów w komunikacji pomiędzy ogniwami zaangażowanymi w proces realizacji czy leży on wewnątrz partnera czy problemy wynikają np. z współpracy z załadowcą czy przewoźnikiem.

Za pomocą tego submodułu możliwe będzie wygenerowanie szczegółowych raportów dotyczących każdego z realizowanych zleceń. Stworzony na potrzeby tej usługi algorytm neuronowy będzie analizował pozyskane dane i generował ocenę efektywności danego zlecenia.
Będzie umożliwiał porównywanie ich do siebie, przy uwzględnieniu zmiennych warunków otoczenia zewnętrznego, jak również badał rozwój jakości współpracy w czasie. Z uwagi na fakt, że stawki za realizowane usługi w różnych okresach są bardzo zmienne, a dotyczy to każdego etapu, zleceniodawca będzie mógł analizować jak cena kształtowała się w czasie, z sugestią jak mogą wyglądać przyszłe ceny za transport. Informacje prognozowane na podstawie historii zleceń i ich stawek w czasie od różnych podwykonawców pozwolą uczyć system ESPED, gdzie prognozy wynikać będą z doświadczenia SDS. Dane te zatem będą mogły być podstawą do podjęciu decyzji kiedy planować załadunki np. w Rosji by nie trafić na zwyżki lub by trafić w najlepszą stawkę.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Wypróbuj program eSPED

Najlepsi logistycy są jednocześnie najlepszymi handlowcami. Umiejętność negocjacji z przewoźnikiem wymaga specyficznych cech charakteru i olbrzymiego doświadczenia. Skąd wziąć takich ludzi? Teraz to nie problem. Wypróbuj program eSPED do licytacji frachtów transportowych, a przekonasz się ile zaoszczędzisz czasu i pieniędzy.

PROMOCJA - TYLKO DO KONCA ROKU ABONAMENT 120 ZŁ/MIES ZATRUDNIMY HANDLOWCÓW - ATRAKCYJNE WARUNKI WSPÓŁPRACY MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI NA WŁASNYM SERWERZE ZAMKNIĘTE GRONO UŻYTKOWNIKÓW GWARANTUJE BEZPIECZEŃSTWO ZAPRASZAMY

REGULAMIN

1

Postanowienia ogólne

1.Serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.epsed.pl jest przeznaczony wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

2.Rozpoczęcie korzystania z serwisu esped.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3.Przedmiotem działalności serwisu esped.pl jest:
- prezentacja ofert transportowych dodawanych przez zarejestrowanych użytkowników serwisu,
- umożliwienie (licytacji) składania ofert wyceny usług transportowych dodanych przez zarejestrowanych użytkowników serwisu,
- umożliwienie zawarcia umowy poprzez wygenerowanie zlecenia przez zarejestrowanych użytkowników serwisu
-wymiana dokumentów związanych z realizacją oferty transportowej przez zarejestrowanych użytkowników.

2

Korzystanie z serwisu

1. Dodawanie zapytań ofertowych do serwisu wymaga rejestracji w serwisie.

2.Udział w licytacji, przedstawianie propozycji ceny dla przedmiotu oferty w celu jej realizacji wymaga rejestracji w serwisie poprzez powiązanie z kontem klienta, dotyczy podwykonawców.

3. Na etapie rejestracji konieczne jest podanie niezbędnych danych rejestracyjnych.

4. Na etapie rejestracji konieczne jest powiązanie konta z podwykonawcami.

5. Podane na etapie rejestracji informacje nie będą publikowane w serwisie. Informacje udostępniane są wzajemnie stronom biorącym udział w procesie licytacji.

6. Zarejestrowany użytkownik serwisu może dodać dowolną ilość ofert w celu licytacji usługi .

7. Zarejestrowany użytkownik serwisu może dodać dowolną ilość powiązanych przewoźników / podwykonawców.

8. Każda z dodanych ofert zostanie udostępniona tylko zarejestrowanym i powiązanym ze sobą użytkownikom.

9. Serwis epsed.pl nie odpowiada za przedmiot zamieszczonych ofert oraz za wywiązywanie się z zawartych transakcji kupna-sprzedaży przez strony tych transakcji.

10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Z 2004 r., Nr 2004, poz. 959 ze zm.). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a) prawdziwość danych przedstawionych przez Użytkownika w procesie autoryzacji Użytkownika;
b) nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników zawartych umów;
c) działania Użytkowników oraz osób trzecich naruszające postanowienia Regulaminu;
d) wypłacalność Użytkowników;
e) niezawarcie przez Użytkowników umowy;
f) utracone korzyści Użytkownika

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Oprogramowania wynikłe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
a) okresowe wyłączenie systemu
b) utratę wszystkich danych Użytkowników znajdujących się na serwerach Usługodawcy.

12. Usługodawca może usunąć lub zablokować Konta albo dostęp do części lub całości usług wobec każdego Użytkownika, którego działania naruszają interes Administratora lub Użytkowników platformy esped.pl

13. Za działania Użytkownika, naruszające Regulamin użytkowania giełdy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do nałożenia kary umownej na Użytkownika w postaci:
a) odjęcia Użytkownikowi z opłaconego okresu abonamentowego 30-tu dni – w przypadku naruszeń mniejszej wagi
b) obowiązku zapłaty kwoty w wysokości 3-y krotności opłaty aktywacyjnej – w przypadku naruszeń średniej wagi
c) obowiązku zapłaty kwoty wysokości do 6-krotności opłaty abonamentowe w przypadku istotnych naruszeń, godzących w interes Usługodawcy lub innych Użytkowników. Nałożenie kary umownej nie ogranicza prawa Usługodawcy do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego na zasadach ogólnych w kwocie przekraczającej wysokość kary umownej.

3

Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Regulamin serwisu esped.pl obowiązuje do czasu jego zmiany, która może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu zarejestrowanych partnerów serwisu.